تماس با ما

نشانی: بوشهر، میدان آزادی، بلوار شهید قرنی، ستاد فرماندهی انتظامی استان بوشهر، ساختمان شماره 1، طبقه همکف، دفتر تحقیقات کاربردی

تلفن: 21821205 و 21821204  (077)            کد پستی: 7516715899

پست الکترونیک:  Ahmadkhajeh59@gmail.com

سامانه یکپارچه نشریات علمی ناجا:  Journals.police.ir

زیرسامانه استان بوشهر: bushehr.jrl.police.ir


CAPTCHA Image