دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، پاییز 1395 
4. بررسی وتحلیل عوامل و آثار پدیده طلاق (مورد مطالعه: شهرستان دشتستان)

صفحه 49-61

سیده لاله شاروبندی؛ ارسلان کوشا؛ محمدرضا گودرزی بروجردی


5. نقش امنیتی شبکه‌های فیلم و سریال ماهواره‌ای فارسی زبان بر اعتقادات دینی

صفحه 62-79

خدیجه مجیدی؛ علی اکبر قاسمی؛ اسفندیار کدخدایی؛ صدیقه صیفی