بررسی پیامدهای حاشیه نشینی با تاکید بر بزه تکدی گری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جرمشناسی

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه بوشهر

چکیده

زمینه و هدف: وقتی شهرنشینی با نرخ فزاینده‌ای اتفاق می‌افتد، مسائل و مشکلات متعددی متوجه شهرها می‌شود که ازجمله آن می‌توان به پیدایش و گسترش محلات حاشیه نشین و سکونت‌گاه‌های غیررسمی اشاره نمود . مطالعه نواحی و مناطق حاشیه نشینی و آلونک نشینی که از آن تحت عنوان چالش شهری نام می‌برند ازجمله مباحث و موضوعاتی است که در صدر مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جهان، به‌ویژه در ممالک در حال توسعه است. بر این اساس هدف محقق از این پژوهش بررسی حاشیه نشینی و ارتباط آن با تکدی گری بوده است.
روش تحقیق: روش تحقیق در پژوهش حاضر ، اسنادی یا کتابخانه‌ای است ، محقق اطلاعات لازم را با بهره‌گیری از نتایج آخرین همایش‌ها و گردهمایی‌ها، مقالات، کتاب‌های داخلی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی معتبر جمع‌آوری نموده است.
نتایج و یافته‌های تحقیق: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که ؛ فقر فرهنگی در مناطق حاشیه نشین ، نبود پایش اجتماعی، دوری و مخفی ماندن از دستگاه‌های نظارتی، فقر اقتصادی ، ترک تحصیل ، سطح سواد پایین ، احساس تعلق به محیط ، اختلاف زیاد میان شرایط زندگی در این سکونت‌گاه‌ها تنش‌های اجتماعی، گسترش مشاغل کاذب در شهر، بیکاری پنهان و نیمه پنهان و شرایط به‌هم‌ریخته و درهمی که در آن هنجارهای اجتماعی ضعیف می‌شود، زمینه‌ساز مشکلات زیادی در مناطق حاشیه نشین شده است که یکی از مهم‌ترین این مشکلات، تکدی گری است.

کلیدواژه‌ها