تاثیر توسعه فرهنگی بر کاهش قاچاق کالا در جنوب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج

چکیده

زمینه و هدف: قاچاق کالا از اقسام جرائم اقتصادی است که با توجه به آثار و عواقبی که در سطح اقتصاد ملی دارد،مبارزه‌ با آن به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور محسوب می‌شود و دستگاه‌های متعددی به عنوان متولی مبارزه با قاچاق به فعالیت می‌پردازند.اگرچه عواملی اصلی ایجاد پدیده قاچاق را باید در بخش تجاری و بازرگانی جستجو کرد؛ولی همین عوامل ریشه‌های عمیق فرهنگی دارد که شناسایی این عوامل می‌تواند به ریشه‌یابی قاچاق و حل‌ بنیانی این پدیده کمک شایانی کند.از طرف دیگر اگرچه در مطالعات مختلف،بیشتر آثار قاچاق بر حوزه‌های‌ اقتصادی بررسی شده است؛ولی گسترش این پدیده،آثار و عواقب متعددی در حوزه فرهنگ نیز دارد که شناخت‌ این اثرات بیانگر نقش مخرب این پدیده بر فرهنگ جامعه و مبین لزوم برخورد قاطع با این پدیده و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای رفع آن است.
روش تحقیق: هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه فرهنگی بر کاهش قاچاق کالا در جنوب کشور است. روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و مبتنی بر متون موجود است.
نتایج و یافته‌های تحقیق: بدون شک پدیده قاچاق کالا از جمله موضوعاتی است که می بایست آنرا در یک فرایند چند وجهی مورد توجه و ارزیابی قرار داد . علاوه بر دلایل اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی موضوع قاچاق کالا در بستر رشد و شکل گیری تا مرحله عملیاتی دارای ریشه فرهنگی است . بنابراین به نظر می رسد در قالب توسعه فرهنگی موضوع قابل ملاحظه و ارزیابی می باشد .

کلیدواژه‌ها