نقش پلیس اینترپل در ناامن سازی جهان برای مجرمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق بین الملل ، استادیار دانشگاه آزاد بوشهر

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکاه آزاد نجف آباد

چکیده

زمینه و هدف: تسهیل نقل و انتقالات و مسافرت به نقاط مختلف جهان سبب شده مجرمین بتوانند برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. باتوجه به سرزمینی بودن حاکمیت دولت‌ها، تعامل مثبت بین‌دولتی، بالاخص بین کشورهای عضو سازمان اینترپل می‌تواند در جهت استقرار یک نظام عادلانه کیفری موثر واقع شده به طوری که هیچ کشوری مامن مجرمین متواری نشود.
روش: این تحقیق به شیوۀ توصیفی-تحلیلی انجام شده و به بررسی عملکرد سازمان اینترپل در زمینه صدور اعلان‌های بین‌المللی و تاثیر اعلان‌های مذکور بر ناامن سازی جهان برای مجرمین بین‌المللی می‌پردازد. با توجه به این موضوع که تعداد متهمین مسترد شده (غیر از منطقه اروپا) در مقابل تعداد مجرمین تحت پیگرد ناچیز است، هدف این تحقیق شناسایی مشکلات و موانع موجود در این راه و ارائه راه‌کارهایی درجهت رفع این مشکلات است.
یافته‌ها و نتایج: در این تحقیق آماری از تعداد اعلان‌های صادره سازمان اینترپل در سال 2013 به تفکیک نوع اعلان‌ها، آمار بیشترین درخواست اعلان توسط کشورها، اعلان‌های صادره برای اتباع ایرانی توسط سایر کشورها، اعلان‌های صادره توسط اینترپل تهران برای اتباع دیگر کشورها و ... پرداخته است.در مجموع ناامن سازی جهان برای مجرمین بین‌المللی با استفاده از اعلان‌های بین‌المللی سازمان اینترپل، خصوصاً اعلان قرمز نشان داده شده و اینکه کشورهای عضو چگونه می‌توانند با استفاده از ظرفیت سازمان اینترپل، جهان را برای مجرمین بین‌المللی ناامن سازند.

کلیدواژه‌ها