تاثیر گسترش فضای انقلابی بر خرید کالای ایرانی و رشد اقتصادی در آینده(مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ( مدرس دانشگاه)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علمی کاربردی

چکیده

زمینه و هدف: امروزه تحقیقات نشان داده که اگر مردم یک کشور از کالای داخلی مصرف کنند می تواند تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی برای آن کشور در پی خواهد داشت. به همین منظور حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از نیروی کار ایرانی داخل کشور است،
روش: این تحقیق از نوع علمی- ترویجی می باشد که در آن سعی شده تا به بررسی عوامل تأثیر گذار بر تصمیم خرید کالای ایرانی و رابطه ی آن با پیشرفت اقتصادی کشور بپردازد. در این تحقیق ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی را ارائه شده است و سپس به توضیح رفتار مصرف کننده، عوامل تشکیل دهنده ی فرآیند تصمیم گیری خرید، عرق ملی،ملی گرایی، کیفیت کالا، تجارت جهانی، اثر کشور مبدأ و کالاهای ژنریک می پردازیم و سعی شده است تا با بررسی هر یک از این موارد میزان تأثیر آن ها را بر تمایل خریداران به خرید کالای ایرانی را بررسی کرده و راه هایی را برای افزایش تمایل به خرید کالای داخلی را پیشنهاد دهیم.
یافته ها و نتایج: نتیجه تحقیق نشان می دهد که تنها راه پیشرفت اقتصادی و خروج از اقتصاد متکی بر نفت و رسیدن به اقتصادی پایدار و قابل رقابت در بازار جهانی اصلاح صنایع تولیدی و بهبود کیفیت کالاهای داخلی است که این امر نیازمند فرهنگ سازی، حمایت دولت و توجه همه ی اقشار جامعه است.

کلیدواژه‌ها