بررسی و واکاوی تهدیدات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر نظم و امنیت

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه شبکه‌های اجتماعی به یکی از نیازهای کاربردی جوامع بشری تبدیل شده‌اند و بخاطر ویژگی‌ها و پوشش نیازهای انسان امروزی هر روزه بر تعداد کاربران آنها اضافه می‌شود. آزاد بودن از مکان و زمان از مهمترین ویژگی‌های این ابزار است در حالیکه شکل‌گیری یک منبع اطلاعاتی ارزشمند بارزترین ویژگی آنها می‌باشد هر چند شبکه‌های اجتماعی انسان عصر اطلاعات را توانمندتر کرده ولی تهدیدات و فرصت‌هایی که در حوزه امنیت ملی ایجاد می‌کنند قابل بررسی است.
روش تحقیق: این پژوهش بر اساس روش توصیفی و تحلیلی نوشته شده است. در مقاله حاضر سعی شده است تا ضمن بررسی و تحلیل تهدیدات شبکه‌های اجتماعی که از سوی این پدیده بر امنیت ملی وارد می‌گردد ، راهکارهایی برای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات ارایه شود.
یافته‌های تحقیق نشان داد: در فضای مجازی و همچنین شبکه‌های اجتماعی سایبری، ضمن امکان بهره‌گیری از فضای مجازی برای ستیز، جنگ، رقابت، ایجاد ناامنی توسط دشمنان خارجی و سوء استفاده عناصر و گروه‌های معاند و اپوزوسیون نظام، با انجام تحقیقات کاربردی و علمی و عملی، امکان تولید رفاه و آسایش، ایجاد امنیت و احساس امنیت و ارائه خدمات گسترده در این فضا به شهروندان و همچنین تعاملات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مثبت و سازنده در راستای پیشیرد اهداف و اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در سراسر این مرز و بوم مقدس شاهد خواهیم بود.
نتیجه‌گیری: شبکه‌های اجتماعی سایبری، علاوه بر آنکه دارای قابلیت‌ها و فرصت‌های چشمگیری بعنوان نمادی از عصر فناوری و تکنولوژی هستند، می‌توانند خطرناک‌ترین مسائل و مشکلات را حتی در عرصه امنیت ملی ایجاد نمایند. همچنین با بررسی‌ها و کارشناسی‌های صورت گرفته حاکیست که پیچیده‌ترین تهدیدات امنیتی و اجتماعی نظیر آشوب‌های خیابانی، اختلافات قومیتی و مذهبی، شایعه پراکنی و نشر اکاذیب، هک و نفوذ و ویروس پراکنی و ترور فرهنگی و فعالیت‌های سوء سیاسی و امنیتی و اجتماعی در این قبیل بسترهای رسانه‌ای ایجاد شده است.

کلیدواژه‌ها