بررسی نقش پلیس و تعامل آن با دستگاه قضایی در کاهش میزان بزه‌کاری طی ده سال گذشته در استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: پلیس به عنوان نیروی اجتماعی،کارکردهایی دارد و تابع پیامدهای ناشی از تحولات و تغییرات اجتماعی است. لیکن، امر معقول این است که پلیس نیز همانند دیگر نیروهای اجتماعی با آن‌ها برابر قانون و مقررات همگون گردد،کارکردهایش را با نیازهای امنیتی جدید تسهیل نماید و با چالش‌های جدید مقابله نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش پلیس و تعامل آن با دستگاه قضایی در کاهش میزان بزه‌کاری طی ده سال گذشته در استان بوشهر می‌باشد.
روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی - پیمایشی می‌باشد بدین قرار که محقق با استفاده از پرسشنامه که دارای مجموعه‌ای از سؤالات استاندارد شده (بسته) و باز است پاسخگویان را مورد آزمون قرار داده و اطلاعات را گردآوری گردید.
یافته ها و نتایج تحقیق نشان داد: پلیس به عنوان نیرویی امنیتی باید از منظر امنیتی اشراف کامل به انواع جرائم داشته باشد لذا بزه‌کاری اطفال و نوجوانان یکی از انواع جرائم ویژگی هایی دارد که آن را از بزه‌کاری بزرگسالان متمایز می‌سازد، از جمله متحول بودن شخصیت، ابعاد روان شناسی، اشکال جرائم ارتکابی و نحوة شرکت در ارتکاب جرم. برای پیشگیری از بزه‌کاری ابتدا باید مسائل و مشکلات اجتماعی را که زمینه‌ساز ارتکاب جرائم هستند، از میان برد و از همان ابتدا از سیاست های مناسب استفاده کرد و با نهادهای درگیر نیز همکاری نمود. اصلاح ساختار پلیس، تخصصی شدن، آموزش، مشاوره و حمایت از کودکان، اقدامی مناسب و مفید به نظر می‌رسد. برنامه‌های اساسی جهت پیشگیری از بزه‌کاری کودکان و نوجوانان شامل مسئولیت های مشخص مؤسسات، نهادها، هماهنگی بین آن‌ها، دخیل بودن جامعه، روش‌های کاهش مؤثر فرصت‌های ارتکاب اعمال مجرمانه، نقش خانواده‌ها، آموزش و پرورش، رسانه‌های جمعی و قانون‌گذاری در جهت دادرسی ویژه نوجوانان است. توجه به محیط و تلاش در راه اصلاح آن که در امر پیشگیری مؤثر است

کلیدواژه‌ها