آسیب‌شناسی سرقت اموال داخل خودرو در شهر بوشهر و راهکارهای پیشگیری از آن

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: پیشگیری از جرم و مبارزه با آن اندیشه نوظهوری نیست، بلکه از دغدغه‌هایی است که بشر در طول تاریخ همواره با خود همراه داشته است انسان برای برقراری نظم و امنیت در جامعه و محیطی که در آن زندگی می‌کند همواره در تلاش است با توسل به شیوه‌های گوناگون از بروز جرائم و هرگونه اقدامی که نظم جامعه را به خطر می‌اندازد جلوگیری کند. لذا هدف از تحقیق حاضر آسیب‌شناسی سرقت اموال داخل خودرو در شهر بوشهر و ارائه راهکارهای پیشگیری از آن می‌باشد.
روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری عبارت‌اند از :کلانتری‌های بوشهر، رؤسا و کارشناسان پلیس پیشگیری، مأمورین گشت انتظامی، کارکنان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب گردیدند و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های مصاحبه، پرسشنامه و مطالعه کتابخانه‌ای استفاده گردید.
نتایج و یافته‌های تحقیق نشان داد: کیفیت پایین خودروها، بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری، رها کردن خودرو در محل‌های ناامن، بدون رعایت اصول ایمنی، نصب تزئینات اضافی و گران قیمت بر روی خودرو، مهمترین دلایل سرقت ویژگی‌های محیطی و آشنایی با منطقه مورد سرقت، ایجاد محیطی ناامن برای سارقان در محدوده قوانین و مقررات، تجهیز پلیس به تمام امکانات مدرن و افزایش کارایی این نیرو از طریق تقویت همه جانبه، تربیت نیروی متخصص و حرفه ای مبارزه با سرقت، کنترل بیشتر محیط های آسیب‌پذیر و جرم خیز، شناسایی محل‌های ویژه تردد سارقان، برخورد قاطع پلیس مقامات قضایی با سارقین و مال‌خرها آموزش علمی و اصولی نیروهای گشتی می‌تواند تاثیر به سزایی در پیشگیری از سرقت اموال داخل خودرو داشته باشد

کلیدواژه‌ها