بررسی آزار و اذیت سایبری زنانی که از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند

نویسنده

چکیده

تعداد کاربران اینترنت در سرتاسر دنیا به بیشترین میزان خود در طول تاریخ رسیده است. اکثر اهالی آمریکای شمالی از کاربران اینترنت هستند و بیش از دو سوم آن‌ها از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، توییتر و غیره استفاده می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی و موبایل‌ها افراد را قادر می‌سازند که در هر لحظه از مرزهای جغرافیایی گذشته و به صورت ناشناس و یا عمومی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. مطالعات اندکی بر روی آزار و اذیت سایبری انجام شده است چرا که این تکنولوژی ها نسبتاً جدید هستند. هدف از این مطالعه توصیفی، بررسی تجارب و رفتار زنان آمریکایی در مواجهه با آزار و اذیت سایبری از طریق انجام یک نظرسنجی الکترونیکی به صورت ناشناس است. در مجموع، 293 زن با میانگین سنی 24.6 که در شبکه‌های اجتماعی محبوب فعالیت داشتند، در این پژوهش شرکت نمودند. اکثر شرکت‌کنندگان (58.5 درصد) اظهار داشتند که دانشجوی کالج یا دانشگاه هستند. چیزی حدود 20 درصد از زنان مکرراً پیام‌های مستهجن و یا درخواست‌های مستهجن (بدون در نظر گرفتن اسپم ها) دریافت نموده بودند. بیش از 10 درصد زنان (33 نفر) پیام‌های پورنوگرافیک از سوی شخصی که نمی‌شناختند، دریافت نموده بودند. بیش از یک سوم کسانی که به نوعی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بودند، اظهار داشتند که از دریافت چنین پیام‌هایی مضطرب گشته‌اند. در یک پنجم از این افراد تغییر در الگوهای خواب و خوراک و نیز احساس درماندگی دیده شد. در این پژوهش همچنین روش‌های پیشنهادی به منظور آموزش سلامت و امنیت شخصی افراد در فضای مجازی فراهم آمده‌اند.

کلیدواژه‌ها