بررسی و تحلیل نقش نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم قاچاق سوخت در شهر بوشهر

نویسنده

چکیده

قاچاق فرآورده‌های نفتی، از جمله معضلاتی است که زیان‌های پیدا و پنهان فراوانی را بر محیط زیست کشور وارد کرده است. تقاضای فراوان برای فرآورده‌های نفتی ایران در سایر کشورها به ویژه کشورهای هم جوار، که عمدتاً ناشی از اختلاف قیمت این فرآورده‌هاست و نیز کیفیت بالای بنزین و گازوئیل تولیدی در ایران در قیاس با محصولات مشابه در کشورهای عراق و ترکیه به همراه قیمت ارزان آن در ایران، موجب افزایش تقاضا برای این کالا در آن سوی مرزها و در نتیجه افزایش انگیزه‌ی سودآوری از طریق قاچاق برای قاچاقچیان شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی و تحلیل نقش نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم قاچاق سوخت در شهر بوشهر می‌باشد.
روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی می‌باشد.که دو گروه تجربی و گواه شامل مسئولین و عموم مردم نقش نیروی انتظامی در پیشگیری از قاچاق سوخت مورد بررسی قرار گرفته است.گروه اول (گروه تجربی) از افرادی تشکیل شده است که مرتکب جرم قاچاق سوخت شده‌اند حجم نمونه برای این گروه 368 نفر می‌باشد. گروه دوم گروه مسئولین و عموم مردم می‌باشد، حجم نمونه برای این گروه 106نفر می‌باشد..
بعد از جمع‌آوری اطلاعات از گروه‌های مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات راهکارهای گوناگونی از جمله آموزش دانش و فن آوری نوین به پرسنل نیروی انتظامی، توجه به انگیزه‌های تشویقی کارکنان نیروی انتظامی، کنترل و نظارت لازم و کافی بر فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری، سلامت عمل نیروی انتظامی، هماهنگی محاکم قضایی و نیروی انتظامی، توجه به امور اقتصادی مرزنشینان، استقرار سیستم مرزی هوشمند توسط نیروی انتظامی در جهت پیشگیری از قاچاق سوخت ذکر گردید. همچنین عوامل متعددی از جمله سودآوری بالا، حرص و طمع، بیکاری، فقر اقتصادی، دوستان ناباب ، در گرایش افراد به قاچاق سوخت تاثیر گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها