ته لنجی یا شبه قاچاق و پیامدهای آن در استان بوشهر

نویسنده

چکیده

قاچاق کالا پدیده ای است که در سالیان گذشته به صورت یک معضل با ابعاد مختلفی بر حیات اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی و فرهنگی کشور تحمیل شده و همواره ذهن مسئولان محترم برخی از دستگاههای اجرایی و مهم بویژه دست اندرکاران مسایل اقتصادی و امنیتی و انتظامی را به خود معطوف نموده است .
دست اندرکاران این پدیده برای نیل به اهداف خود مسیر و روشهای گوناگونی را انتخاب می نمایند . یکی از این مسیرهای مهم ، مسیر دریایی است استفاده از لنج که اصلی ترین وسیله حمل کالا در این مسیر آبی است ، خرید و بارگیری و انتقال کالا از کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس و ورود آن به نام ته لنجی هم اکنون از مرسوم ترین روش برای ورود کالاست .
در این روش کالا به نام ته لنجی بدون اظهار واقعی و کنترل های لازم و بدون ارزیابی دقیق و پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی از مسیری امن و در مرعی و منظر مامورین دولتی وارد کشور می گردد . این شیوه قانونی نبوده و علی رغم قانونی نبودن و مخالفت برخی از دستگاههای متولی امر مبارزه با قاچاق به استفاده از آن همچنان به عنوان اصلی ترین راه برای ورود کالا رواج داشته و تلاشهای صورت گرفته جهت مقابله و اعمال محدودیت هم تا کنون به نتایج مثمر ثمر و قابل قبولی نرسیده و راهی آسان و شگردی کم هزینه و بی خطر برای ارتکاب پدیده ای محرمانه به عنوان ورود کالا بدون پرداخت عوارض به کشور می باشد .

کلیدواژه‌ها