بررسی تأثیر رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر سلامت اجتماعی مردم شهر بوشهر

نویسندگان

چکیده

نگارنده‌ی این تحقیق قصد دارد تا نقش شبکه‌های اجتماعی اینترنتی را بر زندگی اجتماعی و مقوله امنیت با رویکرد تحقیقی در استان بوشهر مورد مطالعه قرار دهد. یافته‌ها حکایت از این دارد که چند سالی است شبکه‌های اجتماعی (فیسبوک، واتس آپ، وایبر، لاین، تانگو،شبکه‌های موبایلی و...) در دهکده جهانی به گونه‌ای دیگر درخشیدهاند و افراد بسیاری را از اقصی نقاط جهان، ترغیب به عضویت کرده‌اند. شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت .این سایت ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بین‌الملل و به تبع آن بر زندگی اجتماعی و شاخص‌های مقوله امنیت استان بوشهر نیز تأثیرگذار خواهد بود و در آینده نقش به مراتب بیشتر و مهم تری را در زندگی بازی خواهند کرد. فلذا باید اذعان داشت، در دنیای امروز، شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار مهمی در روابط مردم سرتاسر جهان ایفا می‌کنند. به ‌طوری که به جزیی جدایی‌ناپذیر از زندگی بیشتر مردم تبدیل شده‌اند . این در حالی است که اساس پیدایش این شبکه‌ها تسهیل و کوتاه نمودن مسیر ارتباطی میان افراد جامعه تلقی می‌گردد . در ایران نیز این پدیده نه چندان نوظهور روز به روز بر خیل مشتاقان خود می‌افزاید. طبقات مختلف در جامعه از زن و مرد ، جوان و پیر، باسواد و بی‌سواد ، از آن حرف می‌زنند . عده‌ای بسیار مخالف آن‌ها بوده ، وجودشان را باعث مضرات اجتماعی و فساد اخلاقی برای طبقات جامعه دانسته و مایل به بستن ، تعطیل و فیلتر کردن آن‌ها هستند و در مقابل ، عده‌ای دیگر آن‌ها را مظاهری از تمدن جدید شمرده ، وجود آن‌ها را برای پیوستگی‌های اجتماعی مفید ، بلکه لازم می‌دانند . فراگیر شدن استفاده از این پدیده ، پیامدهای مثبت و منفی بسیاری را بر زندگی مردم در اقصی نقاط کره زمین و مردم استان بوشهر القاء نموده و در مواردی نیز تبعات گریزناپذیری را بر ما تحمیل داشته است . در این تحقیق کوشیده‌ایم تا تأثیرات مثبت و منفی استفاده از این شبکه‌ها را از منظر امنیت اجتماعی در حوزه استان بوشهر بررسی نموده و نتایج حاصله را به بوته نقد بنهیم .

کلیدواژه‌ها