مشارکت مردم و امنیت اجتماعی در اندیشه امام خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)

نویسنده

چکیده

با در نظر داشتن این نکته که مشارکت یکی از مباحث مهمی است که جوامع پیشرفته آن را به خوبی درک کرده و از آن در جهت مدیریت بهتر بهره می‌برند،آنچه حائز اهمیت است حضور مردم به عنوان معنا دهنده مشارکت است که می‌بایست در برنامه‌ریزی‌ها به آن توجه داشت ،در صورتی که فعالیتی از سوی مردم مورد پسند نباشد درصد موفقیت آن نیز کاهش می‌یابد .عوامل مختلفی در جلب مشارکت مردم تاثیر دارند که از جمله آن اعتماد است و اینکه نهادها و در رأس آن حکومت‌ها به چه شکلی توانسته‌اند اعتماد عمومی را جلب کنند ،قابل بررسی بوده و لازم است که بر روی آن تعمقی بیشتر صورت پذیرد ،از طریق اعتماد است که مشارکت به یک سرمایه عظیم اجتماعی تبدیل شده و پشتوانه فعالیت‌های دیگر می‌شود ،علی‌الخصوص امنیت که در جهت برقراری آن نیاز به حضور مردم است،لذا اگر به اندیشه‌های مقام معظم رهبری نگاه کنیم بهتر می‌توانیم به اهمیت موضوع دست یابیم که سعی شده به اندازه وسع و توان به آن اشاره گردد.

کلیدواژه‌ها