بررسی تخصصی جرائم سایبری در راستای تکریم حقوق شهروندی مردم بوشهر از منظر علوم حقوق و رایانه

نویسندگان

چکیده

فناوری‌های نوین تأثیرات شگرفی در زندگی جوامع امروزی گذاشت که جنبه‌های مثبت و منفی بسیاری دارد‌. ازجمله آن‌ها، فناوری‌های رسانه‌ای است‌. رایانه و اینترنت نقشی اساسی در میان جوامع بشری و به تبع آن در کشور ما و به ویژه در استان بوشهر برای خود باز کرده است تا آنجا که بدون آن امکان برنامه‌ریزى، توسعه و بهره‏ورى در زمینه‏هایى چون: فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و علمى و سیاسی در جهان آینده امکان‏پذیر نخواهد بود. با وجود این، نباید از پیامدهاى ناگوار و مخرب آن به ویژه در زمینه‏هاى اجتماعى و فرهنگى غافل ماند؛ به دیگر سخن، فناوری باهمه خوبى‏ها و فوایدش، از کاستى‏ها و آسیب‏هایى نیز برخوردار است که همگان خاصه دولت‏مردان، سیاست‏گذاران، قانون‌گذاران و اولیا و مربیان والدین باید بدان واقف باشند. البته سخن گفتن از آسیب‏هاى فناوری‌هایی از این دست، به معناى نفى این پدیده‌ها و نگاه منفى بدان نیست؛ بلکه واقعیت این است که رایانه و اینترنت داراى کارکردهاى مثبت و منفى مى‌باشد.لذا با توجه به روی آوردن بزه‌کاران به این فضا و لزوم تسلط ضابطین و همچنین قضات محترم دادگستری به منظور ارتقا امنیت سایبری، در این نوشته در صدد بررسی جرایم رایانه‌ای از منظر علوم فنی(علم رایانه) و حقوق با محوریت مواد قانونی جرائم رایانه‌ای در راستای احترام به حقوق شهروندی و احساس امنیت سایبری در استان بوشهر هستیم‌. در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیرد که در این مقوله به استناد قانون جرائم رایانه‌ای ایران و کنوانسیون بین‌المللی جرائم رایانه‌ای معروف به «کنوانسیون جرائم سایبری بوداپست سال2001»، در چهار محوراصلی شامل: 1- جرائم علیه داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای، 2- جرائم مرتبط با محتوا، 3-جرائم ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، 4- قاچاق مکالمات تلفنی ،به تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی و بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی و همچنین صلاحیت کیفری در حوزه جرائم سایبری پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها