بررسی تاثیر اجرایی و متقابل رسانه ها و امنیت اجتماعی

نویسندگان

چکیده

امنیت در معنای کلی و فراگیر مقوله‌ای حساس و پر اهمیت به خصوص در جوامع امروزی است. اهداف انسان فقط در سایه امنیت قابل تحقق است. به عبارتی امنیت پایه اصلی پیشرفت و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه محسوب می‌شود. رسانه‌ها از دو سو با موضوع امنیت در ارتباطند، از یک نگاه میزان فعالیت و روشنگری رسانه‌ها خود متأثر از میزان امنیت موجود در جامعه است به این معنا که در جامعه امن، اندیشوران رسانه به آسانی تفکر و بینش خود را به مردم بازتابنده و به آسانی و به دور از بیم نظر خود را بیان می‌کنند. از نگاه دیگر روشنگری رسانه‌ها خود به عنوان ابزار و یک کنترل اجتماعی می‌تواند در افزایش امنیت و استواری ایه های آن مفید واقع گردد.رسانه‌های دیداری و نوشتاری، کارکردی امنیت ساز دارند و در ایجاد امنیت از نقشی موثر برخوردارند، همچنین رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین زیربناهای ساختار ارتباطی و اطلاعاتی است. که مانند هر ابزار پیشرفته دیگری ،همچون سکه دورو دارد یعنی هم می‌تواند مفید وهم مضر واقع شود. یعنی اصولاً ورود هر فناوری پیشرفته‌ای در کشورها، می‌تواند سبب توسعه و پیشرفت مقاصد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ملل مختلف شود و همچنین اگر کشورها زمینه‌های لازم را برای توسعه و فناوری و فرهنگ‌سازی آن فراهم نکرده‌اند باعث ایجاد تناقض‌ها و تضادهای زیادی می‌شود و می‌تواند فرهنگ و باورهای یک جامعه را مورد تهاجم قرار داده و آن را دگرگون کند.

کلیدواژه‌ها