بررسی تحلیلی-توصیفی رسانه‌ و مشکلات اجتماعی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تلاش شده است تا تاثیر رسانه‌های جهانی بر فرهنگ‌های ملی، حمله‌ی امپریالیسم فرهنگی غول‌های رسانه‌ای غرب یا خیزش رسانه‌های جهانی و فرهنگ مصرف‌کننده را مورد بررسی قراردادند. فلذا در این تحقیق، به بررسی سیاست‌های بازنمایی و بحث در مورد تأثیرپذیری رسانه‌ها و نژاد، جنسیت، مشکلات جنسی،خشونت خانوادگی و اجتماعی و سایر اشکال ظلم و ستم ناشی از اثرات و تبعات رسانه به استناد مکاتب نظریه پردازانی همچون ریچارد دایر،گراس،بل هوکس و چاندرا موهانتی پرداخته شده است. لذا در این تحقیق ابتدا تحلیل رسانه‌، اخلاق، و خشونت مطرح می‌گردد و تصاویر منفی از رسانه در خصوص مصرف‌گرایی،‌لذت‌جویی جوانان، مادی‌گرایی بیش ‌از ‌حد، و افزایش خشونت و تاثیر این شاخص‌ها بر امنیت خانواده و جامعه را به باد انتقاد گرفته است. سپس متون مربوط به رسانه و دموکراسی را پیگیری کرده و موقعیتی را ترسیم می‌کنیم که مالکیت سازمان و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها، یک مشکل اجتماعی را ایجاد می‌کنند که در آن، شرکت های رسانه‌ای ، دموکراسی را تضعیف می‌کند. در خصوص تاثیر منفی رسانه بر تضعیف دموکراسی و اطلاع‌رسانی نیز بسیاری از منتقدین رسانه معتقدند که، وقتی رسانه‌های شرکتی، از مسئولیت‌های اصلی و ذاتی خودشان، برای خدمت به مردم به واسطه خدماتی همچون انجمن های مباحث دموکراتیک جهت بررسی و رسیدگی مسائل مهم و نگرانی‌های رایج جامعه سرباز می‌زنند ،‌ خود عاملی برای رشد شرکت های رسانه‌ای و در عوض تضعیف دموکراسی در جوامع و در نتیجه، نادیده گرفتن مشکلات مهم اجتماعی می‌گردد.در پایان نیز به تحولات صورت گرفته در حوزه رسانه به واسطه ظهور دنیای مجازی اینترنت و تاثیر شگرف این پدیده بر جوامع و دولت‌ها پرداخته است.

کلیدواژه‌ها