نقش و تأثیر شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک، واتس آپ، ماهواره و .... بر فرهنگ مردم بوشهر

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: یکی از موضوعات بسیار مهم استکبار جهانی، مقابله با اسلام و جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ابزار جنگ روانی و ارتباط جمعی شامل شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک، واتس آپ، ماهواره و... می باشد. بنابراین اطلاع از پیامدهای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و در نظر گرفتن راهبرد مناسب برای استفاده درست و جلوگیری از اثرات منفی آن، اهمیت بسیاری دارد. این مقاله به شبکه‌های اجتماعی و اثرات منفی آن بر مردم بوشهر می پردازد.
روش: این مقاله به صورت کتابخانه ای و با بررسی منابع موجود در زمینه آثار مثبت و منفی شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است.
یافته‌ها و نتایج: شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در کنار دست آوردها و کاربردهای انکارناپذیر و مثبتی که در همه زمینه‌ها دارد، نتایج نامطلوبی از جمله سلطه فرهنگی، انحرافات جنسی و ....به همراه دارد که بایستی مورد توجه والدین، مسئولان تعلیم و تربیت و برنامه ریزان فرهنگی استان بوشهرقرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها