ابزارها و تکنیک‌های پیشگیری وضعی در کنترل جرم سرقت

نویسندگان

چکیده

با توجّه به بالا بودن آمار جرم و جنایت و روند رو به افزایش آن در شهرستان فسا و به ویژه جرم سرقت که از جرائم شایع در این شهرستان می‌باشد و به شدت امنیت عمومی را به مخاطره انداخته و به احساس امنیت و آرامش ذهنی و سلامت افراد آسیب وارد کرده بر آن شدیم تا با استفاده از ابزارهای پیشگیرانه وضعی (موقعیتی) و ایجاد دشواری، کاهش منافع و افزایش خطرات دستگیری برای بزه‌کاران مانع ارتکاب جرم از سوی بزه‌کاران جرم سرقت و انواع رایج آن (سرقت از منازل، سرقت از فروشگاه‌ها و دخل زنی، کیف‌زنی و جیب‌بری، سرقت اتومبیل، موتورسیکلت، لوازم درون خودرویی) شویم.
ضعف در به‌کارگیری این ابزارها که می‌تواند هم مربوط به نهادهای متولی از جمله نهاد انتظامی به عنوان نهاد مجری در این زمینه باشد هم مربوط به عدم تناسب ابزار با نوع جرم باشد در عدم رسیدن به نتیجه قابل مشاهده است. بنابراین اقدامات نهاد انتظامی نسبت به دیگر نهادها مؤثرتر است به این معنا که اقدامات اجرایی این نهادها به دلیل تقابل مستقیم با اعمال مجرمانه و به واسطه‌ی لمس موضوع و شناسایی عمیق‌تر و سریع‌تر نقاط جرم‌زا و آماج جرم نسبت به نهاد قضایی که نقش مدیریتی دارد مؤثرتر است هر چند که نبایستی فراموش کرد که ابزارها و راهکارهای پیشگیرانه وضعی را می‌توان با کمک پایگاه‌های مردمی نیز اجرا کرد و خیلی سریع‌تر و بهتر با کمک مردم به این هدف که در راستای امنیت خود آن می‌باشد رسید. چرا که مردم مانند بیمارانی هستند که خود بیماری خود را می‌توانند شناسایی کنند و با داروهای خانگی به درمان آن نیز بپردازند. بنابراین به‌کارگیری اکثر راهکارها در سطوح یکپارچه جامعه جز با همکاری شهروندان و حضور مردم و مشارکت مردمی و کمک به نیروهای متخصص در امر پیشگیری میسّر نیست و این امر خود نیز باعث می‌شود مردم و قربانیان احتمالی نسبت به بزه دیدگی احتمالی خودآگاه‌تر و هوشیارتر باشند و این همکاری دوطرفه باعث زودهنگام شدن نتیجه می‌شود.

کلیدواژه‌ها