بررسی خلاءها و ابهامات قانونی در قانون جرائم رایانه‌ای جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

پیشرفت علم و رشد شتابان فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بخصوص اینترنت چالش های جدیدی در زندگی بشر ایجاد نموده است. اینترنت سبب ایجاد فضای مجازی در زندگی افراد شده است لذا در کنار تمام مزیت‌ها و محاسنی که ایجاد نموده، خطراتی نیز به دنبال داشته است که از آن جمله می‌توان به وقوع انواع جرائم در سطح وسیعی و گسترده‌ای در جامعه اشاره نمود. وقوع جرائم علیه اموال، اشخاص و امنیت و آسایش عمومی همچنان که در دنیای واقعی رخ می‌دهد در دنیای مجازی نیز به شکل وسیع تر و پیچیده‌تری قابل تحقق است. لذا تدوین قانون جرائم رایانه‌ای توسط مسئولین و متولیان امر پاسخی برای نیاز به وجود آمده در این زمینه بود.
علی ایحال وجود خلاء و ابهام در قانون جرائم رایانه‌ای، عدم تناسب مجازات های تعیین‌شده در قانون با ارتکاب جرم در فضای سایبر، سبب ناامن شدن فضای مجازی و متضرر شدن تعدادی از افراد شده است. لذا شناسایی و برطرف نمودن خلاء های قانونی گام موثری در کارآمدی فضای به وجود آمده در بستر اینترنت و تحقق عدالت کیفری خواهد بود.

کلیدواژه‌ها