دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. بررسی جامعه‌شناختی تأثیر مهارت‌های زندگی والدین بر احساس امنیت خانواده (مطالعه موردی: شهر بروجن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

ابراهیم انصاری؛ داراب نظیفی


2. تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودنظم‏دهی تحصیلی و نشخوار فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

حمید عبدعلی؛ جواد کمالی؛ محجوبه انصاری پور


3. بررسی تطبیقی نیازهای کارکنان دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر و نیروی انتظامی شهر بوشهر با استفاده از مدل سلسله مراتبی نیازهای مازلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

علیرضا پیکام؛ حمید شاهبندرزاده


4. تحلیل فضایی و بررسی تغییرات آب و هوایی و جوی و تأثیر آن بر تصادفات درون شهری مورد مطالعه: شهر بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

حمزه اسکندری؛ رضا جوادیان


5. ساماندهی فضایی شهرهای بندری بر مبنای الزامات پدافند غیر عامل (با نگرش موضوعی به بندر بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

ساسان بداقلو؛ بهناز امین نیری؛ ایرج حاتمی علمداری


6. بررسی عوامل موثر مختلف بر آموزش ارزشهای اخلاقی در دبیرستانهای شهرستان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1398

احمد کوهی؛ فلکناز آتشی