کلیدواژه‌ها = امنیت اجتماعی
تعداد مقالات: 10
6. بررسی تاثیر اجرایی و متقابل رسانه ها و امنیت اجتماعی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 78-86

سمانه نوری لنگ؛ اعظم شادمان فخرآبادی


7. نقش رسانه های جمعی در نظم و امنیت اجتماعی

دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 129-141

علی اصغر مهری؛ سید سعید ساعی


8. مفاهیم و نظریه های امنیت در نهج البلاغه

دوره 3، شماره 8، بهار 1391، صفحه 1-19

نعیما مقاتلی؛ مراد پورشمس؛ عادل جمالیانی لقب