کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مؤلفه آن با رضایت شغلی کارکنان

دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 83-107

مسعود حراقی؛ مریم حراقی؛ امرالله ابراهیمی


2. ارائه مدل فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 100-128

مسعود حراقی؛ مریم حراقی؛ نعیما مقاتلی