کلیدواژه‌ها = جرم
تعداد مقالات: 18
1. بررسی نقش تحریک در مسئولیت کیفری و جنائی در حقوق کیفری ایران و امریکا

دوره 11، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 23-34

عزیز اله امینی؛ نور محمد علیپور


3. بررسی شرایط زمانی در وقوع جرم سرقت در شهر بوشهر در فاصله سالهای 1392 الی 1396

دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 1-21

محمد رضا گودرزی؛ اله کرم باقری


4. تاثیر عوامل محیط اقتصادی بر پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم

دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 43-63

محمد رضا گودرزی بروجنی؛ مژگان کمالی


6. بررسی رابطه متقابل افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش جرم جوانان مورد مطالعه: جوانان شهر بوشهر

دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 1-18

ارسلان کوشا؛ مسعود نیلی؛ رضا جاوید فر


7. بررسی نقش راهبردی پلیس در کاهش میزان بزهکاری طی ده سال گذشته در استان بوشهر

دوره 7، شماره 24، بهار 1395، صفحه 58-76

اسماعیل عبدالهی؛ ارسلان کوشا؛ صمد میرفردی


8. بررسی و تحلیل عوامل موثر بر جرم سرقت اموال داخل خودرو در شهر بوشهر

دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 110-132

نعیما مقاتلی؛ فتاح جعفری زاده؛ حسین احمدی


9. ته لنجی یا شبه قاچاق و پیامدهای آن در استان بوشهر

دوره 6، شماره 20، بهار 1394، صفحه 16-39

اسدالله فروتن


11. بررسی میزان تاثیر حاشیه‌نشینی بر بزه‌کاری در شهرستان بوشهر

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 1-18

اسماعیل عبدالهی؛ ارسلان کوشا؛ بهرام فرهمند صابر؛ ایمان نعمتی


12. ابزارها و تکنیک‌های پیشگیری وضعی در کنترل جرم سرقت

دوره 4، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 91-118

مریم دیانت؛ ارسلان کوشا


14. پلیس و پیشگیری از جرایم علیه اموال

دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 55-82

بهروز لاله ماژین


15. مدیریت شهری و پیشگیری از جرم

دوره 3، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 33-52

رسول شمسی؛ ارسلان کوشا


16. بررسی رابطه هیجان‏خواهی و ارتکاب به جرم نوجوانان بزهکار (مورد مطالعه: کانون اصلاح و تربیت استان بوشهر)

دوره 2، شماره 5، تابستان 1390، صفحه 145-162

دکتر سوسن آقاجانبگلو؛ شهره انعامی؛ حمیرا علوی