کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی بومی مستندسازی تجارب در نیروی انتظامی

دوره 5، شماره 16، بهار 1393، صفحه 89-105

سعید خدامرادی؛ محمد سعادتمند؛ سید احمد موسوی؛ منیره ابویی


2. ارائه مدل فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 100-128

مسعود حراقی؛ مریم حراقی؛ نعیما مقاتلی