کلیدواژه‌ها = گمنامی در فضای مجازی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین گمنامی و جرائم فضای مجازی در استان بوشهر

دوره 7، شماره 24، بهار 1395، صفحه 20-38

کیاست سپهری؛ احمد خواجه؛ لاله هژبریان؛ داود منصوری


2. شناسایی عوامل موثر در وقوع و کشف جرائم فضای مجازی در استان بوشهر

دوره 6، شماره 20، بهار 1394، صفحه 99-119

کیاست سپهری؛ احمد خواجه ای؛ داوود منصوری؛ لاله هژبریان