کلیدواژه‌ها = شهر بوشهر
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل فضایی جرایم سرقت در سطح شهر بوشهر

دوره 9، شماره 32، بهار 1397، صفحه 21-42

احمد رضا ونکی شلمزار؛ محمد رضا زلیکانی؛ امیر قائدنیا


2. نگرش جوانان نسبت به ازدواج در فضای مجازی(مطالعه جامعه‌شناختی )

دوره 8، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 31-54

علی حسن‌زاده؛ صغری حقیقی


3. آسیب‌شناسی سرقت اموال داخل خودرو در شهر بوشهر و راهکارهای پیشگیری از آن

دوره 6، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 1-15

نعیما مقاتلی؛ اسماعیل عبدالهی؛ فتاح جعفرزاده؛ حسین احمدی


4. بررسی تأثیر مشارکت مردم و پلیس در راستای کاهش جرائم در شهر بوشهر از سال 85 تا 92

دوره 6، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 32-54

حسین مرادی؛ اسماعیل عبدالهی؛ مریم صفایی


6. بررسی و تحلیل عوامل موثر بر جرم سرقت اموال داخل خودرو در شهر بوشهر

دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 110-132

نعیما مقاتلی؛ فتاح جعفری زاده؛ حسین احمدی


8. بررسی تأثیر حبس بر زندانی و خانواده‌ها در شهر بوشهر

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 71-84

صغرا حقیقی؛ علی حسن زاده؛ محمد چمکوری


9. بررسی عوامل موثر بر همسرآزاری در بوشهر

دوره 4، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 17-32

فرزاد حسینی


10. بررسی و تبیین نقش سرمایه‌های اجتماعی بر ارتقاء احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهر بوشهر)

دوره 4، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 33-53

محمد تقی امینی؛ علیرضا پیر علی؛ سعیده سیادت