کلیدواژه‌ها = جرایم مشهود و غیر مشهود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تکالیف ضابطین دادگستری دررویارویی با جرایم فضای مجازی

دوره 3، شماره 9، تابستان 1391، صفحه 93-113

مرتضی احمدی؛ محمدرضا گودرزی بروجردی