کلیدواژه‌ها = دانشگاه خلیج فارس بوشهر
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 100-128

مسعود حراقی؛ مریم حراقی؛ نعیما مقاتلی