کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و ارزیابی آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی بر پرسنل نیروی انتظامی استان بوشهر

دوره 6، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 91-108

مصطفی زارعی؛ حمیدرضا انصاری؛ عبدالمحمد افروغ؛ مهدی قاسمی


3. بررسی تأثیر رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر سلامت اجتماعی مردم شهر بوشهر

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 103-124

عبدالمحمد افروغ؛ عباس برزگرزاده؛ مصطفی زارعی