کلیدواژه‌ها = پیشگیری
تعداد مقالات: 14
1. بررسی علل افزایش مزاحمت های اینترنتی در شهر بوشهر در سالهای 94 تا 98

دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 23-49

مهدی شعبان زاده؛ مهدی قاسمی


2. تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان

دوره 9، شماره 32، بهار 1397، صفحه 103-115

سوسن آقاجان بگلو؛ مریم جوکار


4. بررسی و تحلیل تأثیر گشت های پلیس امنیت اخلاقی در پیشگیری از مزاحمت های خیابانی(مورد مطالعه استان بوشهر)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 44-72

علیرضا رزمی؛ سید منصور فاطمی؛ فرزاد ادیبان؛ جمشید بوستانی


5. بررسی نقش رسانه در پیشگیری از وقوع جرم استان بوشهر

دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 115-128

یوسف دهقانی


6. آسیب‌شناسی سرقت اموال داخل خودرو در شهر بوشهر و راهکارهای پیشگیری از آن

دوره 6، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 1-15

نعیما مقاتلی؛ اسماعیل عبدالهی؛ فتاح جعفرزاده؛ حسین احمدی


9. بررسی جایگاه رسانه در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرستان بوشهر

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 19-42

اسماعیل عبدالهی؛ فرزاد ادیبان


10. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرائم خشن در شهرستان دشتستان و ارائه راهکارهای پیشگیری

دوره 5، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 20-35

یوسف دهقانی؛ نعیما مقاتلی؛ صمد میرفردی


12. عملکرد و نقش دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی در پیشگیری اولیه از اعتیاد

دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 1-30

اسماعیل عبدالهی؛ هدی مشتاقی


13. پلیس و پیشگیری از جرایم علیه اموال

دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 55-82

بهروز لاله ماژین