کلیدواژه‌ها = اعتیاد
تعداد مقالات: 11
5. نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در کاهش مصرف مواد مخدر در استان بوشهر

دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 73-97

ابراهیم شریف نژاد؛ علیرضا بهمن نژاد


7. عملکرد و نقش دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی در پیشگیری اولیه از اعتیاد

دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 1-30

اسماعیل عبدالهی؛ هدی مشتاقی


9. بررسی نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش سؤمصرف مواد مخدر در استان بوشهر

دوره 3، شماره 8، بهار 1391، صفحه 83-116

اسماعیل عبدالهی؛ هدی مشتاقی