کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 5
3. بررسی رابطه بین عملکرد سازمانی و دانش زبان انگلیسی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بوشهر

دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 1-18

حیدر عباس زاده؛ نعیم مرادیان؛ ابراهیم نادری


4. بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و عملکرد سازمانی کارکنان

دوره 3، شماره 9، تابستان 1391، صفحه 30-51

مسعود حراقی؛ مریم حراقی؛ نعیما مقاتلی