نویسنده = حسین احمدی
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی سرقت اموال داخل خودرو در شهر بوشهر و راهکارهای پیشگیری از آن

دوره 6، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 1-15

نعیما مقاتلی؛ اسماعیل عبدالهی؛ فتاح جعفرزاده؛ حسین احمدی


2. بررسی و تحلیل عوامل موثر بر جرم سرقت اموال داخل خودرو در شهر بوشهر

دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 110-132

نعیما مقاتلی؛ فتاح جعفری زاده؛ حسین احمدی