نویسنده = علی اکبر قاسمی
تعداد مقالات: 5
2. نقش امنیتی شبکه‌های فیلم و سریال ماهواره‌ای فارسی زبان بر اعتقادات دینی

دوره 7، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 62-79

خدیجه مجیدی؛ علی اکبر قاسمی؛ اسفندیار کدخدایی؛ صدیقه صیفی


4. بررسی عوامل روانشناسی و اجتماعی موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان 15 تا 50 ساله شهرستان بوشهر

دوره 6، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 72-94

مولود کیخسروانی؛ نعیما مقاتلی؛ علی اکبر قاسمی؛ یاسر معتمدی