نویسنده = فرزاد ادیبان
تعداد مقالات: 6
1. بررسی و تحلیل تأثیر گشت های پلیس امنیت اخلاقی در پیشگیری از مزاحمت های خیابانی(مورد مطالعه استان بوشهر)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 44-72

علیرضا رزمی؛ سید منصور فاطمی؛ فرزاد ادیبان؛ جمشید بوستانی


3. عوامل مؤثر بر وقوع سرقت‌های به عنف در شهرستان بوشهر

دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 79-109

فرزاد ادیبان


4. بررسی و تحلیل عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر سرقت موتورسیکلت در شهرستان بوشهر

دوره 5، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 81-109

اسماعیل عبدالهی؛ محمد چمکوری؛ فرزاد ادیبان


5. بررسی جایگاه رسانه در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرستان بوشهر

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 19-42

اسماعیل عبدالهی؛ فرزاد ادیبان