نویسنده = یوسف دهقانی
تعداد مقالات: 6
3. بررسی نقش رسانه در پیشگیری از وقوع جرم استان بوشهر

دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 115-128

یوسف دهقانی


4. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرائم خشن در شهرستان دشتستان

دوره 6، شماره 20، بهار 1394، صفحه 1-15

یوسف دهقانی؛ علیرضا رزمی؛ جمشید بوستانی


5. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرائم خشن در شهرستان دشتستان و ارائه راهکارهای پیشگیری

دوره 5، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 20-35

یوسف دهقانی؛ نعیما مقاتلی؛ صمد میرفردی