نویسنده = مصطفی زارعی
تعداد مقالات: 10
2. تقابل اجتماعی و فرار از قانون در استفاده کنندگان موتورسیکلت در شهر بوشهر

دوره 8، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 1-26

مصطفی زارعی؛ رسول شمسی؛ سید احمد موسوی


4. بررسی و واکاوی تهدیدات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر نظم و امنیت

دوره 7، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 21-33

مصطفی زارعی؛ محمدعلی بهبودی؛ مجمدمهدی جعفری


5. بررسی و ارزیابی آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی بر پرسنل نیروی انتظامی استان بوشهر

دوره 6، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 91-108

مصطفی زارعی؛ حمیدرضا انصاری؛ عبدالمحمد افروغ؛ مهدی قاسمی


7. بررسی تخصصی جرائم سایبری در راستای تکریم حقوق شهروندی مردم بوشهر از منظر علوم حقوق و رایانه

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 43-70

عبدالمحمد افروغ؛ عباس برزگرزاده؛ مصطفی زارعی


8. بررسی تأثیر رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر سلامت اجتماعی مردم شهر بوشهر

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 103-124

عبدالمحمد افروغ؛ عباس برزگرزاده؛ مصطفی زارعی


9. بررسی تطبیقی جرم قاچاق انسان در قوانین ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

دوره 5، شماره 16، بهار 1393، صفحه 106-132

عبدالمحمد افروغ؛ عباس برزگر زاده؛ مصطفی زارعی


10. بررسی تحلیلی-توصیفی رسانه‌ و مشکلات اجتماعی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 103-124

عبدالمحمد افروغ؛ عباس برزگر زاده؛ مصطفی زارعی