نویسنده = عباس برزگر زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی جرم قاچاق انسان در قوانین ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

دوره 5، شماره 16، بهار 1393، صفحه 106-132

عبدالمحمد افروغ؛ عباس برزگر زاده؛ مصطفی زارعی


2. بررسی تحلیلی-توصیفی رسانه‌ و مشکلات اجتماعی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 103-124

عبدالمحمد افروغ؛ عباس برزگر زاده؛ مصطفی زارعی