نویسنده = بهروز لاله ماژین
تعداد مقالات: 3
1. رویکردهای پلیس در پیشگیری انتظامی از جرم

دوره 5، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 87-111

بهروز لاله ماژین


2. عوامل موثر در انتخاب مکان سرقت توسط بزهکاران (مطالعه موردی سارقین منزل در شهر بوشهر)

دوره 4، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 15-33

بهروز لاله ماژین؛ اسمعیل عبدالهی؛ محمد چمکوری


3. پلیس و پیشگیری از جرایم علیه اموال

دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 55-82

بهروز لاله ماژین