نویسنده = بهرام فرهمند صابر
تعداد مقالات: 3
1. علت‌شناسی جرایم والدین و تأثیر آن بر بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر در سال 1394

دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 98-114

میثم هژبریان؛ اسماعیل عبدالهی؛ محمد چمکوری؛ بهرام فرهمند صابر


2. بررسی میزان تاثیر حاشیه‌نشینی بر بزه‌کاری در شهرستان بوشهر

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 1-18

اسماعیل عبدالهی؛ ارسلان کوشا؛ بهرام فرهمند صابر؛ ایمان نعمتی


3. اثرات خشونت بر ناهنجاری‌های اجتماعی در نظام حقوقی ایران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 145-164

بهرام فرهمند صابر؛ هاجر نجفی