نویسنده = جهانگیر قنبریان دهکردی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و مهارتهای اجتماعی با سازگاری اجتماعی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 75-98

داوود تقوایی؛ ابوالفضل رجبی؛ جهانگیر قنبریان دهکردی