نویسنده = محمد چمکوری
تعداد مقالات: 7
1. مسئولیت کیفری در فضای سایبر در قوانین جدید ایران

دوره 8، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 56-68

محمد چمکوری؛ مهدی قاسمی


3. علت‌شناسی جرایم والدین و تأثیر آن بر بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر در سال 1394

دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 98-114

میثم هژبریان؛ اسماعیل عبدالهی؛ محمد چمکوری؛ بهرام فرهمند صابر


4. بررسی و تحلیل عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر سرقت موتورسیکلت در شهرستان بوشهر

دوره 5، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 81-109

اسماعیل عبدالهی؛ محمد چمکوری؛ فرزاد ادیبان


5. بررسی تأثیر حبس بر زندانی و خانواده‌ها در شهر بوشهر

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 71-84

صغرا حقیقی؛ علی حسن زاده؛ محمد چمکوری


6. عوامل موثر در انتخاب مکان سرقت توسط بزهکاران (مطالعه موردی سارقین منزل در شهر بوشهر)

دوره 4، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 15-33

بهروز لاله ماژین؛ اسمعیل عبدالهی؛ محمد چمکوری


7. بررسی تحولات سازمانی پلیس ایران در راستای سیاست جنایی مشارکتی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 34-73

سید احمد موسوی؛ محمدرضا گودرزی؛ محمد چمکوری