نویسنده = اسماعیل عبدالهی
تعداد مقالات: 17
1. تهدید تبلیغ وهابیت در استان بوشهر و راهکارهای مقابله با آن

دوره 9، شماره 32، بهار 1397، صفحه 75-88

اسماعیل عبدالهی؛ عباس بصیری


2. برسی تاثیر مطبوعات بر میزان بزهکاری در شهر بوشهر

دوره 8، شماره 28، بهار 1396، صفحه 51-68

مهدی دهقانی؛ مهدی خاقانی؛ احمد میرزایی؛ اسماعیل عبدالهی


3. بررسی امنیت روانی کابران فضای سایبری (اینترنت) مطالعه موردی دانشجویان استان بوشهر

دوره 8، شماره 28، بهار 1396، صفحه 94-117

صمد میرفردی؛ ارسلان کوشا؛ اسماعیل عبدالهی


4. علت‌شناسی جرایم والدین و تأثیر آن بر بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر در سال 1394

دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 98-114

میثم هژبریان؛ اسماعیل عبدالهی؛ محمد چمکوری؛ بهرام فرهمند صابر


6. بررسی نقش راهبردی پلیس در کاهش میزان بزهکاری طی ده سال گذشته در استان بوشهر

دوره 7، شماره 24، بهار 1395، صفحه 58-76

اسماعیل عبدالهی؛ ارسلان کوشا؛ صمد میرفردی


7. آسیب‌شناسی سرقت اموال داخل خودرو در شهر بوشهر و راهکارهای پیشگیری از آن

دوره 6، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 1-15

نعیما مقاتلی؛ اسماعیل عبدالهی؛ فتاح جعفرزاده؛ حسین احمدی


8. بررسی تأثیر مشارکت مردم و پلیس در راستای کاهش جرائم در شهر بوشهر از سال 85 تا 92

دوره 6، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 32-54

حسین مرادی؛ اسماعیل عبدالهی؛ مریم صفایی


9. صلاحیت کیفری در فضای سایبری

دوره 6، شماره 20، بهار 1394، صفحه 40-59

اسماعیل عبدالهی؛ سکینه مرادی


10. بررسی و تحلیل عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر سرقت موتورسیکلت در شهرستان بوشهر

دوره 5، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 81-109

اسماعیل عبدالهی؛ محمد چمکوری؛ فرزاد ادیبان


11. بررسی میزان تاثیر حاشیه‌نشینی بر بزه‌کاری در شهرستان بوشهر

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 1-18

اسماعیل عبدالهی؛ ارسلان کوشا؛ بهرام فرهمند صابر؛ ایمان نعمتی


12. بررسی جایگاه رسانه در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرستان بوشهر

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 19-42

اسماعیل عبدالهی؛ فرزاد ادیبان


14. عملکرد و نقش دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی در پیشگیری اولیه از اعتیاد

دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 1-30

اسماعیل عبدالهی؛ هدی مشتاقی


15. بررسی تاثیر ساخت‌وساز و معماری در پیشگیری وضعی از جرم در شهر بوشهر

دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 109-135

اسماعیل عبدالهی؛ رسول شمسی


16. آسیب‌شناسی اجرای مجازات‌های بدنی در ملاء عام

دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 137-154

فرزاد حسینی؛ ارسلان کوشا؛ اسماعیل عبدالهی


17. بررسی نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش سؤمصرف مواد مخدر در استان بوشهر

دوره 3، شماره 8، بهار 1391، صفحه 83-116

اسماعیل عبدالهی؛ هدی مشتاقی