نویسنده = عادل جمالیانی لقب
تعداد مقالات: 1
1. مفاهیم و نظریه های امنیت در نهج البلاغه

دوره 3، شماره 8، بهار 1391، صفحه 1-19

نعیما مقاتلی؛ مراد پورشمس؛ عادل جمالیانی لقب