نویسنده = نعیما مقاتلی
تعداد مقالات: 18
3. تحلیل تأثیر عوامل شخصیتی بر مصرف مواد مخدر صنعتی در شهر بوشهر

دوره 7، شماره 24، بهار 1395، صفحه 39-57

نعیما مقاتلی؛ ناصر امینی؛ محسن جامه بزرگ


5. آسیب‌شناسی سرقت اموال داخل خودرو در شهر بوشهر و راهکارهای پیشگیری از آن

دوره 6، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 1-15

نعیما مقاتلی؛ اسماعیل عبدالهی؛ فتاح جعفرزاده؛ حسین احمدی


6. بررسی عوامل روانشناسی و اجتماعی موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان 15 تا 50 ساله شهرستان بوشهر

دوره 6، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 72-94

مولود کیخسروانی؛ نعیما مقاتلی؛ علی اکبر قاسمی؛ یاسر معتمدی


7. بررسی و تحلیل تأثیر راهکارهای اجتماعی بر پیشگیری از سرقت مسلحانه

دوره 6، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 1-15

حیدر عباس زاده؛ حسین وفادار؛ سلیمان ملک زاده؛ نعیما مقاتلی


8. بررسی تأثیر اخبار انتظامی در رسانه‌ها بر باورهای فراشناختی و احساس امنیت روان‌شناختی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 16-31

نعیما مقاتلی؛ علی پولادی ریشهری؛ محمد رضایی


9. بررسی و تحلیل عوامل موثر بر جرم سرقت اموال داخل خودرو در شهر بوشهر

دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 110-132

نعیما مقاتلی؛ فتاح جعفری زاده؛ حسین احمدی


12. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرائم خشن در شهرستان دشتستان و ارائه راهکارهای پیشگیری

دوره 5، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 20-35

یوسف دهقانی؛ نعیما مقاتلی؛ صمد میرفردی


13. ارائه مدل مفهومی هوش هیجانی

دوره 3، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 53-79

مسعود حراقی؛ مریم حراقی؛ نعیما مقاتلی


14. بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و عملکرد سازمانی کارکنان

دوره 3، شماره 9، تابستان 1391، صفحه 30-51

مسعود حراقی؛ مریم حراقی؛ نعیما مقاتلی


15. مفاهیم و نظریه های امنیت در نهج البلاغه

دوره 3، شماره 8، بهار 1391، صفحه 1-19

نعیما مقاتلی؛ مراد پورشمس؛ عادل جمالیانی لقب


17. ارائه مدل فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 100-128

مسعود حراقی؛ مریم حراقی؛ نعیما مقاتلی